มีบริการให้เช่า เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

PQT intrumental rental program is design to provide engineers and customers with high end power quality meters by Dranetz for a modest weekly or monthly payment.

You can view the details below or download instrument rental brochure.

For more information you contact:

Natchuda Thungsub

Email: natchudat@powerquality.co.th, info@powerquality.co.th

Office Phone: +66-2-373-6340 -1, +66-2-373-6824

Portable Power Quality Meters

(เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าแบบพกพา )

HDPQ XPLORER / POWER XPLORER w/Accessories

ต่อสัปดาห์: THB 18,000

ต่อเดือน: THB 64,800

 

HDPQ GUIDE / POWER GUIDE w/Accessories

ต่อสัปดาห์: THB 16,000

ต่อเดือน: THB 57,600

 

HDPQ VISA / POWER VISA w/Accessories

ต่อสัปดาห์k: THB 14,000

ต่อเดือน: THB 50,400

 

Permanent Power Quality Meters

(เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าแบบถาวร)

ENCORE 61000 SERIES w/Accessories

ต่อสัปดาห์: THB 12,000

ต่อเดือน: THB 43,200

 

HDPQ - DN (Data Node) w/Accessories

ต่อสัปดาห์: THB 12,000

ต่อเดือน: THB 43,200

เงื่อนไข และการบริการ

POWER QUALITY (THAILAND) CO., LTD. All Rights Reserved 2020